: Inicio » Cursos/Empleo, Portada » TALLER DE EMPLEO L´OLLERIA SOCIAL 2014

TALLER DE EMPLEO L´OLLERIA SOCIAL 2014

> noviembre 25, 2014 //

 

LA CONCEJALIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO, INFORMA:
 
QUE VA A REALIZARSE UN TALLER DE EMPLEO DENOMINADO “L´OLLERIA SOCIAL 2014”.
 

 

 
BASESALUMNOS TALLERDEEMPLEO2014.pdf
BASESPERSONALDIRECTORMONITORADMINISTRATIVOTALLERDEEMPLEO2014.pdf
 
MAS INFORMACION : AEDL 

LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, INFORMA:
QUE VA A REALITZAR UN TALLER D’OCUPACIÓ DENOMINAT ‘L’OLLERIA SOCIAL 2014‘.
LES PERSONES INTERESSADES EN TREBALLAR COM ALUMNES, HAURAN DE PASSAR A INFORMAR-SE PER L’OFICINA AODL (s’adjunta les bases de selecció d’alumnes).
LES PERSONES INTERESSADES EN TREBALLAR COM PERSONAL DIRECTIU, MONITOR / PROFESSOR I ADMINISTRATIU, EL TERMINI D’INSCRIPCIONS I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ BAREMAR FINALITZA EL PRÒXIM 01.12. 2014 (s’adjunta les bases on es recullen els diferents models d’annexos i sol·licituds a lliurar).
BASESALUMNOS TALLERDEEMPLEO2014.pdf
BASESPERSONALDIRECTORMONITORADMINISTRATIVOTALLERDEEMPLEO2014.pdf
 
MES INFORMACIÓ: AODL 

THE DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT report:
WORKSHOP TO MAKE THAT CALLED JOB The OLLERIA SOCIAL 2014 ‘.
PEOPLE INTERESTED IN WORKING AS STUDENTS, MUST GO TO INFORMED BY THE OFFICE AODL (attached bases of selection of students).
PEOPLE INTERESTED IN WORKING AS direct personal MONITOR / ADMINISTRATIVE AND PROFESSOR, THE REGISTRATION DEADLINE AND DELIVERY OF DOCUMENTS ENDS NEXT 1/12 scale. 2014 (attached bases where are the different models to deliver applications and attachments).
 
BASESALUMNOS TALLERDEEMPLEO2014.pdf
BASESPERSONALDIRECTORMONITORADMINISTRATIVOTALLERDEEMPLEO2014.pdf
 
MORE INFORMATION: AODL

© 2014 Portal de Olleria digitalcef.com