: Inicio » Economia y Turismo, Portada » Bellús y Montitxelvo serán les próximas rutas "Entre Comarcas 2015"

Bellús y Montitxelvo serán les próximas rutas "Entre Comarcas 2015"

> febrero 20, 2015 //

Bellús y Montitxelvo serán les próximas rutas

La Vall d’Albaida//17.02.2015. La Mancomunidad de municipios del Vall d’ Albaida, la Mancomunidad de la Ribera Alta y Baja han preparado un programa de rutas turísticas guiadas con el objetivo de dar a conocer todo el patrimonio histórico artístico a la vez que vertebrar parte de los municipios la provincia de Valencia.
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Vall d’Albaida, Juan A. Puchades, ha destacado: «el programa Entre comarcas es un proyecto acertado que además de combinar los atractivos de las tres comarcas está especializado en el turismo familiar y cultural», ha continuado:»las rutas turísticas que están ofertadas son la excusa perfecta para realizar turismo familiar, cultural y patrimonial, así como el programa de Natur Balance para realizar turismo deportivo».
El pasado sábado se reunieron un grupo de turistas en el ayuntamiento de Albaida con el propósito de realizar la ruta cultural de Albaida. El itinerario fue la Casa Museo del pintor José Segrelles, el Museo Internacional de Títeres de Albaida, el museo municipal de Belenes y Dioramas, la Cova el Vall y el palacio de Milà i Aragó. La visita finalizó con una pequeña degustación gastronómica para todos los participantes.
El domingo se concentraron en el ayuntamiento Alcudia un grupo de visitantes para realizar la ruta «Ven y Volverás» .El itinerario fue el casco antiguo, el ayuntamiento, la noria, el huerto de Manus, la ermita, la iglesia, el convento, y la casa de la Cultura. La ruta finalizó con una tapa gastronómica.
Así también Alfarrasí acogió la segunda sesión de naturbalance 2015 con un alto éxito de participación, la próxima cita será en Ontinyent a las 11: 00h en el polideportivo municipal.
Las mancomunidades de la Ribera Alta, Ribera Baja y la Vall d’Albaida, con la colaboración de los municipios y el patrocinio del patronato de turismo Valencia Terra i Mar de la Diputación de Valencia, han organizado para este fin de semana las visitas guiadas a las poblaciones de Montitxelvo y Bellús.
Sábado 21 de febrero: Bellús
El sábado a las 10: 30h de la mañana, desde la puerta del ayuntamiento de Bellús se realizará la ruta al embalse de Bellús y visita a las instalaciones de la presa incluida dentro del programa de rutas turísticas Entre comarcas 2015. Se ruega inscripción previa a través del formulario on line. La ruta finalizará en una pequeña degustación gastronómica para todos los participantes.
Domingo 22 febrero: Montitxelvo
El domingo por la mañana, a las 10: 30h, desde la puerta del ayuntamiento de Montitxelvo se realizará un paseo por Montitxelvo incluida dentro del programa de rutas turísticas Entre comarcas 2015. Se ruega inscripción previa a través del formulario on line. El itinerario será el casco antiguo, el ayuntamiento, la iglesia de Santa Ana, la Muralla, la Fuente de Abajo. Además, también se visitará el acueducto del Planet y el riu rau de Montitxelvo. La ruta finaliza con una pequeña degustación gastronómica para todos los participantes.
 

PROJECTE ENTRE COMARQUES 2015 > del 7 de febrer al 14 de juny de 2015
Link del programa Entre Comarques 2015
http://goo.gl/hlJFHh
Link formulario de inscripción Entre Comarques 2015
http://goo.gl/zJaiT4

 

PROJECTE NATUR BALANCE 2015 > del 8 de febrer al 26 d’abril de 2015
Link Programa Natur Balance
http://goo.gl/7en7Un
Link Formulario de inscripción Natur Balance
http://goo.gl/QNGVdX

 
 

TURISME FAMILIAR I ESPORTIU A LA VALL D’ALBAIDA

Bellús i Montitxelvo seran les pròximes rutes

La Vall d’Albaida//17.02.2015.- La Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida, la Mancomunitat de la Ribera Alta i Baixa han preparat per segon any consecutiu el programa de rutes turístiques guiades amb l’objectiu de donar a conèixer tot el patrimoni històric artístic alhora que vertebrar part dels municipis la província de Valencia.
El president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, Juan A. Puchades, ha destacat: “el programa Entre comarques és un projecte encertat que a més de combinar els atractius de les tres comarques està especialitzat en el turisme familiar i cultural”, ha continuat: “les rutes turístiques que estan ofertades són l’excusa perfecta per a realitzar turisme familiar, cultural i patrimonial , així com el programa de Natur Balance per a realitzar turisme esportiu”.
El passat dissabte es van reunir un grup de turistes en l’ajuntament d’Albaida amb el propòsit de realitzar la ruta cultural d’Albaida. L’itinerari fou la Casa Museu del pintor José Segrelles, el Museu Internacional de Titelles d’Albaida, el museu municipal de Betlems i Diorames, la Cova el Vall i el palau de Milà i Aragó. La visita va finalitzar amb una xicoteta degustació gastronòmica per a tots els participants.
El diumenge es van concentrar a l’ajuntament l’Alcúdia un grup de visitants per tal de realitzar la ruta “ Vine i Tornaràs”.L’itinerari fou el casc antic, l’ajuntament, la noria, l’hort de Manus , l’ermita, l’església, el convent, i la casa de la Cultura. La ruta va finalitzar amb una tapa gastronòmica.
Així també Alfarrasí va acollir la segona sessió de naturbalance 2015 amb un alt èxit de participació,  la propera cita serà a Ontinyent a les 11:00h al poliesportiu municipal.
Les mancomunitats de la Ribera Alta, Ribera Baixa i Vall d’Albaida, amb la col·laboració dels municipis i el patrocini del patronat de turisme València Terra i Mar de la Diputació de València, han organitzat per aquest cap de setmana les visites guiades a les poblacions de Montitxelvo i Bellús.
Dissabte 21 de febrer: Bellús
El dissabte a les 10:30h del matí, des de la porta de l’ajuntament de Bellús es realitzarà la ruta a l’embassament de Bellús i visita a les instal·lacions de la presa inclosa dintre del programa de rutes turístiques Entre comarques 2015. Es prega inscripció prèvia a través del formulari on line. La ruta finalitzarà en una xicoteta degustació gastronòmica per a tots els participants.
Diumenge 22 febrer: Montitxelvo
El diumenge de matí, a les 10:30h, des de la porta de l’ajuntament de Montitxelvo es realitzarà un passeig per Montitxelvo inclosa dintre del programa de rutes turístiques Entre comarques 2015. Es prega inscripció prèvia a través del formulari on line. L’itinerari serà el casc antic, l’ajuntament, l’església de Santa Ana, la Muralla, la Font de Baix. A més a més, també es visitarà l’aqüeducte del Planet i un riu rau de Montitxelvo. La ruta finalitza amb una xicoteta degustació gastronòmica per a tots els participants.

 

PROJECTE ENTRE COMARQUES 2015 > del 7 de febrer al 14 de juny de 2015
Link del programa Entre Comarques 2015
http://goo.gl/hlJFHh
Link del formulari d’inscripció Entre Comarques 2015
http://goo.gl/zJaiT4

 

PROJECTE NATUR BALANCE 2015 > del 8 de febrer al 26 d’abril de 2015
Link Programa Natur Balance
http://goo.gl/7en7Un
Link Formular d’inscripció Natur Balance
http://goo.gl/QNGVdX 
FAMILY AND SPORTS TOURISM IN THE VALLEY OF ALBAIDA
Bellus and will be the next Montitxelvo routes
Albaida Valley 17.02.2015.- // The Association of Municipalities of Albaida Valley, the Commonwealth of the Ribera Alta and Baja have prepared for the second consecutive year the program of guided sightseeing tours with the aim of know everything artistic heritage structure while the municipalities in the province of Valencia.
The president of the Association of Municipalities of Albaida Valley, Juan A. Puchades, said: «Among the program areas is a successful project that also combine the attractions of the three regions specializes in family tourism and cultural «he continued,» the tourist routes that are offered are the perfect excuse to make family tourism and cultural heritage, as well as the program to make Natur Balance sports tourism. »
On Saturday met a group of tourists in the city of Albaida order to make the route of cultural Albaida. The route was the painter José Segrelles House Museum, the International Puppet Museum of Albaida, the municipal museum of nativity scenes and dioramas Cave Valley and the palace of Milan and Aragon. The visit ended with a small food tasting for all participants.
Concentrated on the council Alcudia a group of visitors in order to make the path «Come and will return» .L’itinerari was the old town council, the wheel, the garden of Manus, the chapel, church, convent, and the house of Culture. The route ended with a top cuisine.
So Alfarrasí also hosted the second session of 2015 naturbalance a high level of participation, the next meeting will be in Ontinyent at 11: 00h at the sports center.
The municipalities of La Ribera Alta, Ribera Baja and Albaida Valley, in collaboration with municipalities and sponsorship of Tourism Valencia Terra i Mar Valencia Provincial Council have organized this weekend guided tours populations Montichelvo’s Bellus.
Saturday 21 February: Bellus
On Saturday at 10: 30h in the morning, from the door of the City of Bellus will take the path to the reservoir and visit Bellus making facilities included within the program of tourist routes between regions in 2015 . Please register in advance using the online form. The route ends at a small food tasting for all participants.
Sunday 22 February: Montitxelvo
Sunday morning at 10: 30h, from the door of the council will be a walk Montitxelvo Montitxelvo included within the program of tourist routes between regions 2015. Prior registration is requested through an online form. The route will be the old town council, the church of Santa Ana, Wall, Fountain Low. In addition, we also visit the Planet of the aqueduct and a river of lies Montitxelvo. The route ends with a small food tasting for all participants.
del 7 de febrer al 14 de juny de 2015 «>PROJECT BETWEEN REGIONS 2015> February 7 to 14 June 2015
Link program Between 2015 Regions
http://goo.gl/hlJFHh
Link Between Regions of the registration form 2015
http://goo.gl/zJaiT4
del 8 de febrer al 26 d’abril de 2015 «>Natura Project BALANCE 2015> February 8 to 26 April 2015
Link Natura Balance
http://goo.gl/7en7Un
Link formulate registration Natur Balance
http://goo.gl/QNGVdX

© 2015 Portal de Olleria digitalcef.com